SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Voorzitter: Broeckx Bart
Ondervoorzitter: Verschaeren Dylan
Secretaris: Claessen Stijn
Penningmeester: Verschaeren Paul
Sportcomité: Heylen Dimitri
Materiaalmeester: Weyers Patrick